OSIEK nad Notecią

http://osiek.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/438629start_forum.jpglink
http://osiek.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/188395w_skansenie.jpglink
http://osiek.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/685751XVIBiegOlka.jpglink
http://osiek.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/877383konkurs_2014.jpglink

Rusza Forum Osieka

Po kilkuletniej przerwie wraca Internetowe Forum Osieka. Dostępne będzie jako jeden z działów serwisu Osiek.net pod adresem osiek.net/forum.

Festyn w skansenie

Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią zaprasza 29 czerwca 2014 r. (niedziela) na "Festyn etnograficzny".

XVI Bieg Olka za nami

W ostatnią sobotę blisko 200 biegaczy zjechało się do Wyrzyska na XVI Bieg Olka na trasie Wyrzysk - Osiek - Wyrzysk.

Osiek.net najlepszą strona sołecką w Wielkopolsce!

Miło nam poinformować, że serwis Osiek.net został wybrany najlepszą stroną sołecką w Wielkopolsce!

Rusza Forum Osieka Festyn w skansenie XVI Bieg Olka za nami Osiek.net najlepszą strona sołecką w Wielkopolsce!
O Osieku: Aktualności | Historia Osieka | Internetowe Muzeum Osieka | O sołectwie | Osiek na mapie

Osiek.net: Kontakt | Galeria | Forum | Kanał RSS | Księga gości | Ogłoszenia | Mapa serwisu

Warto zobaczyć: Skansen w Osieku | Spacer po skansenie

Niezbędnik: Ważne adresy i telefony | Parafia w Osieku | Kalendarz wydarzeń | Rozkład jazdy PKP | Rozkłady jazdy PKS | TSK Orzeł Osiek | Szkoła Podstawowa | Apteki w Osieku

Osiek w Internecie: Youtube | Facebook | N-K | Twitter

Ciekawostka na dziś:

Ingi, Darii, Sambora


Skansen w Osieku
w obiektywie Klaudii Janowskiej
http://osiek.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9841081.jpglink
http://osiek.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6223852.jpglink
http://osiek.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/5729153.jpglink
http://osiek.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/3383714.jpglink
http://osiek.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/1422015.jpglink
http://osiek.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/3076236.jpglink
http://osiek.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6066717.jpglink
http://osiek.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9246768.jpglink
http://osiek.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/1825719.jpglink
http://osiek.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/71304410.jpglink
http://osiek.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/13443411.jpglink
http://osiek.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/62079212.jpglink
http://osiek.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/30947113.jpglink


Historia Osieka nad Notecią
(do 2005 roku)
Etymologia nazwy wsi
Poznając historię jakiejś miejscowości, warto zastanowić się nad etymologią jej nazwy, gdyż to właśnie w nazwach geograficznych zachowały się najstarsze zabytki przeszłości. Wyjaśnianiem pochodzenia i znaczenia nazw miejscowości, wzniesień, wód zajmuje się nauka zwana toponomastyką.
Więcej…
 
Fazy osadnicze
Pierwsi koczownicy na ziemiach nadnoteckich pojawili się w epoce paleolitu schyłkowego, po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia, około 12 tysięcy lat temu. Byli to łowcy reniferów, którzy przywędrowali w okolice dzisiejszego Osieka, gdyż to właśnie tutaj zwierzęta te przeprawiały się przez rzekę.
Więcej…
 
Od osadnictwa wczesnośredniowiecznego do pierwszego rozbioru Polski
Historycy są zgodni, że już we wczesnym średniowieczu ziemie polskie zamieszkiwała ludność zaliczana do zachodniego odłamu Słowiańszczyzny. Ludność ta w połowie I tysiąclecia żyła jeszcze w ustroju plemiennym.
Więcej…
 
Dzieje Osieka w latach 1920-1945 - Zarys historii
Dzięki poświęceniu powstańców wielkopolskich, Osiek nad Notecią powrócił do macierzy w styczniu 1920 roku. Po przejęciu kontroli nad wsią przez Polskę, część Niemców z Osieka wyjechała do Rzeszy. Do Niemiec przesiedliła się też zdecydowana większość narodowości żydowskiej z okolicy. Pod względem administracyjnym Osiek nad Notecią należał do powiatu wyrzyskiego, który był powiatem przygranicznym. Granica z Rzeszą oddalona była od wsi o około 30 kilometrów. W odrodzonej Polsce Osiek wchodził w skład województwa poznańskiego.
Więcej…
 
Dzieje Osieka w latach 1920-1945 - Oświata
Po powrocie Osieka nad Notecią do państwa polskiego ze wsi wyjechało dwóch nauczycieli – Bach i Fiedler. W tym czasie w Osieku były dwie szkoły – katolicka, na miejscu dzisiejszego kościoła, oraz ewangelicka, na miejscu dzisiejszego gimnazjum. Od zakończenia I wojny światowej do 1923 roku, w szkole katolickiej pracowali: p. Porankiewicz, p. Pudłowska, p. Bednarkówna, Edward Król, Alfons Zabielski, Władysława Łososiówna. Kierownikiem szkoły od 1923 roku był Alfons Zabielski.
Więcej…
 
Dzieje Osieka w latach 1920-1945 - Druga wojna światowa
Druga wojna światowa wybuchła 1 września 1939 roku. Powiat wyrzyski, będący powiatem nadgranicznym, nie był objęty planem obrony przed najeźdźcą. To spowodowało, że już pierwszego dnia wojny (około godziny 11.00) Osiek został zajęty przez wojska niemieckie. Jeszcze nocą z 31 sierpnia na 1 września, urzędnicy państwowi z gminy Wyrzysk wraz z rodzinami wyjechali z Osieka pociągiem na Wołyń. W godzinach porannych przez Osiek ewakuowała się ludność cywilna z północnej i zachodniej części powiatu.
Więcej…
 
W okresie Polski ludowej - Edukacja i kultura
Wśród osób, które powróciły do Osieka po zakończeniu działań wojennych znaleźli się były kierownik szkoły Alojzy Czerwiński oraz nauczycielki – Anna Wacholc i Amelia Rychłowska. Pozwoliło to na rozpoczęcie zajęć w szkole już w marcu 1945 roku. Zorganizowano również kursy dokształcające dla młodzieży, której okupant niemiecki nie zezwalał na edukację. Kursy miały umożliwić tym osobom ukończenie szkoły podstawowej i stworzyć warunki do dalszej nauki w szkole średniej.
Więcej…
 
W okresie Polski ludowej - Życie religijne
Wojna, która w Osieku trwała do stycznia 1945 roku, nie oszczędziła tutejszego kościoła katolickiego. Wyrzyski starosta powiatowy przekazał więc katolickiej gminie w Osieku w tymczasowe użytkowanie były zbór ewangelicki wraz z zabudowaniami.
Więcej…
 
Najnowsze dzieje Osieka - Edukacja i kultura
Od stycznia 1996 roku szkoła w Osieku nad Notecią przeszła pod administrację Urzędu Miasta i Gminy. Tego samego roku, dnia 9 września, odbyło się uroczyste otwarcie nowej części szkoły. Oddano do użytku 9 nowych izb lekcyjnych, pomieszczenia na pokój nauczycielski oraz szatnię. Wcześniej osiecka szkoła pracowała w 21 pomieszczeniach, w tym w dwóch salkach katechetycznych przy ulicy Bohaterów oraz w dwóch izbach w Domu Kultury. W 1996 roku szkoła w Osieku otrzymała również samochód żuk do dowożenia dzieci z terenu Bąkowa, Ostrówka, Żuławki, Wyciągu i Zamczyska.
Więcej…
 
Najnowsze dzieje Osieka - Życie sportowe
Sportową wizytówką wsi jest klub sportowy „Orzeł Osiek”, który posiada obecnie sekcję piłki nożnej i tenisa ziemnego. Piłkarze z Osieka największy sukces odnieśli w roku 1994, kiedy to zajęli pierwsze miejsce w klasie okręgowej i uzyskali prawo do gry w rozgrywkach klasy makroregionalnej (zwanej IV ligą).
Więcej…
 
Położenie geograficzne
Osiek nad Notecią jest dużą wsią położoną na skraju doliny Noteci, 5 kilometrów na południe od Wyrzyska, 40 kilometrów na wschód od Piły i 60 kilometrów na zachód od Bydgoszczy. W najbliższej okolicy Osieka płyną trzy rzeki – Noteć, Łobżonka i Kcyninka.
Więcej…
 
Życie codzienne w najdawniejszych czasach
Mieszkańcy pradziejowej doliny Noteci żyli w harmonii z otaczająca ich przyrodą. Jedną osadę zamieszkiwało zazwyczaj 30 – 50 osób, dlatego nawet stosowane w późniejszych epokach wypalanie lasów nie mogło wpłynąć na degradację środowiska naturalnego.
Więcej…
 
Od rozbiorów do niepodległości - Zarys historii
Pierwszy rozbiór Polski miał miejsce w 1772 roku, jednakże Osiek nad Notecią został faktycznie odcięty od Rzeczypospolitej jeszcze w sierpniu 1770 roku.
Więcej…
 
Dzieje Osieka w latach 1920-1945 - Gospodarka i transport
Stacja kolejowa w Osieku nad Notecią w dwudziestoleciu międzywojennym nadal obsługiwała nie tylko mieszkańców wsi, ale również okolicznych miast, jak Łobżenica czy Wyrzysk. Mimo tego nie powiodły się zabiegi podjęte w 1929 roku, aby na stacji w Osieku zatrzymywały się pociągi pospieszne. Jeszcze wcześniej, bo w roku 1927, Rada Miejska w Wyrzysku podjęła w Okręgowej Dyrekcji PKP w Gdańsku starania o przemianowanie stacji kolejowej „Osiek nad Notecią” na „Wyrzysk-Osiek”.
Więcej…
 
Dzieje Osieka w latach 1920-1945 - Organizacje społeczne
Okres międzywojenny w historii Osieka nad Notecią cechował się sporą aktywnością społeczną jak na miejscowość tej wielkości. We wsi powstawały organizacje kulturalne, patriotyczne, sportowe i kościelne. Niektórzy z mieszkańców Osieka byli członkami stowarzyszeń działających w innych ośrodkach. Przykładem jest Wojciech Jasiczek, który w latach trzydziestych należał do kadry kierowniczej wyrzyskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych.
Więcej…
 
W okresie Polski ludowej - Zarys historii
Już w pierwszych dniach po wyzwoleniu ziemi nadnoteckiej Rosjanie utworzyli w Wyrzysku powiatową Komendę Wojenną. Komendantem został pochodzący z Moskwy major Januszewski. W marcu 1945 roku zaczęły kursować przez Osiek pociągi relacji Bydgoszcz - Piła. Najważniejszym problemem było wówczas zapewnienie aprowizacji.
Więcej…
 
W okresie Polski ludowej - Gospodarka
W dwudziestoleciu międzywojennym Osiek nad Notecią, o czym była mowa, pozostawał typowo rolniczą wsią. Jedynym zakładem przemysłowym była cegielnia. Po 1945 roku Osiek stopniowo przeistaczał się w osiedle przemysłowe.
Więcej…
 
W okresie Polski ludowej - Organizacje i stowarzyszenia
W okresie okupacji zakazana była działalność polskich stowarzyszeń. Tuż po zakończeniu wojny mieszkańcy Osieka zaczęli reaktywować przedwojenne organizacje lub zakładać nowe.
Więcej…
 
Najnowsze dzieje Osieka - Życie religijne
Początek lat 90. XX w. przyniósł oddanie do użytku dobudowanej części kościoła pw. św. Józefa w Osieku. W niedzielę 4 listopada 1990 roku o godzinie 16.00 Jego Eminencja Kardynał Józef Glemp konsekrował osiecką świątynię. Mieszkańcy Osieka złożyli dar w postaci ornatu, który ks. Prymas przeznaczył dla świątyń katolickich na terenie Związku Radzieckiego.
Więcej…
 
Najnowsze dzieje Osieka - Gospodarka
Po wprowadzonych w latach 1988-89 zasad wolnego rynku nastąpił rozwój prywatnej przedsiębiorczości, zauważalny również w Osieku nad Notecią.
Więcej…
 
Początki badań historycznych
Informacji o najdawniejszych czasach udzielają nam wykopaliska archeologiczne przeprowadzone w latach 1972-77 w Osieku-Praczu oraz w latach 1992-96 w Żuławce Małej, niewielkiej osadzie graniczącej z Osiekiem.
Więcej…
 
Początki wierzeń - religia
We wszystkich rozwiniętych społeczeństwach istniała jakaś forma religii. Formy te były bardzo zróżnicowane. Ludzie oddawali cześć różnym przedmiotom i bóstwom. Również mieszkańcy pradziejowego Osieka nad Notecią mieli swoje wierzenia. Możemy je poznać dzięki, wspomnianemu już, odkryciu w latach 70-tych cmentarzyska zawierającego 581 ciałopalnych grobów oraz 3 paleniska kremacyjne.
Więcej…
 
Od rozbiorów do niepodległości - Ludność i obyczaje
Rozwój Osieka w XIX wieku możliwy był głównie dzięki budowie kolei „Ostbahn”, która połączyła powiat wyrzyski z Berlinem. W połowie XIX stulecia we wsi mieszkało 914 osób. Większość z nich (613) to protestanci, co w tamtym okresie tożsame było z narodowością niemiecką. Polaków (osób wyznania katolickiego) było 224. Reszta mieszkańców, a więc 57 było wyznania mojżeszowego.
Więcej…
 
Dzieje Osieka w latach 1920-1945 - Sprawy kościelne
Niemiecka większość mieszkańców Osieka nad Notecią mogła korzystać z miejscowego kościoła ewangelickiego od przełomu roku 1909 i 1910. Pastorem w latach trzydziestych był Otto Herrmann.
Więcej…
 
Dzieje Osieka w latach 1920-1945 - Mniejszość niemiecka
Powiat wyrzyski, do którego należał Osiek nad Notecią, był powiatem nadgranicznym i graniczył z niemiecką prowincją Grenzmark Posen – Westpreussen. Okolice Osieka nad Notecią były w okresie zaboru silnie kolonizowane a miejscowa ludność poddana germanizacji. Stopniowo wzrastała liczba ludności niemieckiej, która osiedlała się w zarówno na wsi jak i w mieście. Powstawały też zakładane przez zaborcę nowe wsie, np. Żuławka i Bąkowo.
Więcej…
 
W okresie Polski ludowej - Rolnictwo
Rolnictwo powiatu wyrzyskiego, również Osieka nad Notecią, ucierpiało wskutek działań Armii Czerwonej, która rekwirowała i pędziła na wschód żywy inwentarz, który wpadł w jej ręce. W województwie bydgoskim straty w pogłowiu zwierząt wyniosły od 50% w przypadku owiec do 90% w przypadku drobiu.
Więcej…
 
W okresie Polski ludowej - Sport i rekreacja
Tuż po zakończeniu wojny, w 1945 roku, Tadeusz Janowiak założył w Osieku harcerski klub sportowy. Zrzeszał on 150 osób w wieku 25-30 lat. W klubie działała m.in. drużyna lekkoatletyczna i żeglarska. Zajęcia odbywały się na terenie obok kościoła ewangelickiego, gdzie istniały 3 boiska do piłki siatkowej.
Więcej…
 
Najnowsze dzieje Osieka - Zarys historii
Po roku 1989 można zaobserwować dalszy rozwój Osieka nad Notecią, Liczba ludności wsi wzrosła w 2004 roku do 3821 mieszkańców. Wzrost liczby ludności Osieka na przełomie XX i XXI w. ilustruje poniższy wykres.
Więcej…
 
Najnowsze dzieje Osieka - Organizacje społeczne
Po przemianach ustrojowych w 1989 roku nadal rozwijały swą działalność organizacje społeczne zrzeszające mieszkańców Osieka nad Notecią. Najważniejszą organizacją pozostała Ochotnicza Straż Pożarna i jej Orkiestra Dęta.
Więcej…
 
Najnowsze dzieje Osieka - Ochrona zdrowia
Niedostateczna ochrona zdrowia w Osieku nad Notecią była jednym z najpoważniejszych problemów nękających mieszkańców wsi w latach 90. XX wieku. Problem ten wynikał w głównej mierze z trudnej sytuacji służby zdrowia w Polsce.
Więcej…
 
Serwis Osiek.net stosuje pliki cookies w celu przedstawienia Państwu naszych usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Wejdź na:

Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać aktualności z serwisu Osiek.net
Czy Osiek powinien połączyć się z Wyrzyskiem?
 

Czat

Włącz/wyłącz Dźwięk Opcje Emotikony Historia Małe info Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Gość_7050: No to w tym roku białych świąt nie będzie
Gość_6802: Rzeczywiście powtórki z ubiegłego roku nie będzie. Piękna pogoda
Gość_3621: jaki był wynik meczu?
Gość_6140: zwycięstwo 3:0!!!
Gość_6140: derby gminy Wyrzysk dla Osieka!
Gość_6140: :D :D :D :D :D :D :D :D
Gość_4937: fajny prezent dla kibiców od piłkarzy :)
Gość_4390: :D
Gość_1588: Są na jutro zmiany?
Gość_2858: ORZEŁ NA ZAWSZE ! :)
Gość_8296: .
Gość_2900: Ogólnie sa zmany od 31.05?
Hubert: Ej ludzie sprawe mam
Gość_2278: dawaj
Fan Orła: Ludzie Przychodzcie na mecze juniorów,walczą o baraże do WLKP Ligi juniora Starszego
Gość_3894: To zamieszczaj informację o meczach na tu czacie, żeby nie trzeba było szukać info
fan orła: najbliższy mecz juniorów w niedziele o 14
Gość_5121: młodzi piłkarze grają w niedzielę a w sobotę od 17:00 Bieg Olka. Kibicujmy biegaczom z Osieka!
Gość_6315: kolarze tez pojechali
Admin: Miło mi poinformować, że strona Osiek.net została uznana najlepszą stroną sołecką w Wielkopolsce
Gość_7034: brawo!
Gość_5145: Restauracja Słoneczna to przy jakiej ulicy?
Gość_5496: przy głównej
Gość_8938: 8)
Gość_6225: przy Głównej? to chyba albo Dworcowa albo Wyrzyska
Gość_5116: ABC jest na... Leśnej. Poważnie.
Gość_6460: Ale ogólnie ORZEŁ!!!!!
Gość_6460: Szkoda że w Orle nie możesz się wybić dalej ....
Gość_8056: Kwiatowa 1
Gość_8592: właśnie że mozna sie wybic ,junior z naszej druzyny wybił sie i bedzie grał dla nielby wągrowiec
Gość_8180: Witam, szukam noclegu w Oseiku, czy ktoś może pomóc
Gość_3445: sa 2 hotele tanio i wygodnie
Gość_1657: Siema
Gość_1657: ,
Gość_165o: Vgvhbhjhj
popoo: Hjjkkjft

Imię:
Wiadomość:


:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)

Adresy i telefony
Szukasz adresu lub telefonu firmy z Osieka lub Wyrzyska? Skorzystaj z katalogu firm.

Tworzenie stron internetowych

Prowadzisz małą firmę? Potrzebujesz małym kosztem stronę internetową? Nie musisz wiedzieć co to domena i serwer. Wystarczy, że skontaktujesz się z firmą Internet Syndications z Osieka nad Notecią. Zobacz więcej
strony internetowe Piła

Stomatolog

Zabolał Cię ząb? Nie martw się. Stomatolog Ewa Winnicka z Osieka znajdzie na to sposób. Pamiętaj o regularnych wizytach i higienie jamy ustnej. Zobacz więcej
stomatolog dziecięcy

Architekt Wyrzysk

Adaptacje projektów, zagospodarowanie przestrzenne, projekty nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości - to wszystko w firmie ADC-W Wawrzyniec Winnicki z Wyrzyska. Zobacz więcej
architekt wyrzysk

Kamerzysta na wesele

Szukasz kamerzysty na wesele? Sprawdź ofertę Sławomira Jerzaka ze Skórki. Dojazd do Wyrzyska lub Osieka gratis. Zobacz więcej
kamerzysta na wesele Wyrzysk

Fotograf z Osieka

Profesjonalne usługi fotograficzne w Osieku nad Notecią - śluby, chrzciny, komunie, jubileusze, portrety. Zobacz więcej
fotograf na wesele Wyrzysk